För att undvika förväxling med andra samtalstjänster från Cisco har vi flyttat dokumentationen för Spark Call från help.webex.com till cisco.com. Använd länkarna som följer och se till att uppdatera dina bokmärken.

Administratörer

Information om hur du administrerar Spark Call i organisationen och hur användare kan använda portalen för Webex-inställningar (självhjälp) på https://settings.webex.com för att konfigurera funktioner finns i Administrationsguide för Spark Callhttps://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/sparkcall/admin/wbxch_b_spark-call-guide.html.

Användare och deras telefoner

Information som kan hjälpa slutanvändare att konfigurera och börja använda sina telefoner på Spark Call finns i IP-telefoner från Cisco i 7800- och 8800-serien, IP-konferenstelefon 7832 från Cisco och Cisco ATA 190-SC-guide för Webex Calling (tidigare Spark Call)https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/sparkcall/user/cuip_b_phone-7800-8800-series-ata190sc-guide.html.


Du kan fortfarande hitta Webex-appen och relaterad dokumentation på help.webex.com.