1

На екрана Клавиатура наберете число.

2

Докоснете Повикване.

Корпоративната повикваща система ви се обажда обратно през мобилната ви гласова мрежа.
3

Докоснете Отговор, за да приемете обаждането.

4

Ако получите подкана, натиснете номер на клавиатурата.

След като приемете обаждането, корпоративната повикваща система извиква номера, който сте набрали. DVO повикването се отваря в приложението на телефона.