Достъп до унифициран портал за администриране на приложение през контролния център

Администраторите на Партньори или Клиенти могат да пресичат стартирането на следните приложения за единна комуникация от контролния център. Можете да изберете Cisco унифициран мениджър комуникация, Cisco единство връзка, Cisco аварийно отговор, Cisco унифицирани комуникации мениджър IM и присъствие, или Cisco Expressway клъстер в Webex контрол хъб, който е предварително обезпечено да стартира асоциираното Унифицирано приложение.

Преди да започнете

Браузърът, използван за достъп до Контролния център, трябва да позволява бисквитки за сайта - https://apps.ucmgmt.cisco.com.

Стъпка 1 Влезте в контролния център при https://admin.webex.com/login.

Стъпка 2 Отидете на UCM облак под услуги и изберете Управление на UC.

Стъпка 3 Кликнете Управление, за да стартирате съответното UC приложение или портала на Expressway. Приложението се стартира в нов раздел.


Кръстосаното стартиране от контролния център е неуспешно за UC приложения с разрешено еднократно включване (SSO).