Uzyskiwanie dostępu do portalu administratora ujednoliconych aplikacji za pośrednictwem centrum sterowania

Administratorzy partnera lub klienta mogą krzyżowo uruchamiać następujące aplikacje ujednoliconej komunikacji z usługi Control Hub. W aplikacji Webex Control Hub można wybrać klaster Cisco Unified Communication Manager, Cisco Unity Connection, Cisco Emergency Responder, Cisco Unified Communications Manager IM and Presence lub Cisco Expressway, który jest wstępnie aprowowany w celu uruchomienia skojarzonej aplikacji Unified.

Przed rozpoczęciem

Przeglądarka używana do uzyskania dostępu do Control Hub powinna zezwalać na pliki cookie dla witryny - https://apps.ucmgmt.cisco.com.

Krok 1 Zaloguj się do Control Hub pod adresem https://admin.webex.com/login.

Krok 2 Przejdź do UCM Cloud w sekcji Usługi i wybierz UC Management .

Krok 3 Kliknij Zarządzaj, aby uruchomić odpowiednią aplikację UC lub portal drogi ekspresowej. Aplikacja jest uruchamiana w nowej karcie.


Uruchamianie krzyżowe z centrum sterowania kończy się niepowodzeniem dla aplikacji UC z włączonym logowaniem jednokrotnym (SSO).