Pristup objedinjenom portalu administratora aplikacije iznad kontrolnog čvorišta

Administratori partnera ili klijenta mogu da ukrste pokretanje sledećih aplikacija objedinjene komunikacije iz kontrolnog čvorišta. Možete da izaberete Cisco Unified Communication Manager, Cisco Unity Connection, Cisco Emergency Responder, Cisco Unified Communications Manager IM and Presence ili Cisco Expressway klaster u Webex Control Hub-u, koji je unapred obezbeđen za pokretanje povezane Objedinjene aplikacije.

Pre nego što počneš

Pregledač koji se koristi za pristup kontrolnom čvorištu treba da dozvoli kolačiće za lokaciju - https://apps.ucmgmt.cisco.com.

Korak 1 Prijavite se u kontrolno čvorište na https://admin.webex.com/login.

Korak 2 Idite na UCM Cloud u okviru usluga i izaberite UC Management.

Korak 3 Kliknite na dugme "Upravljaj pokretanjem odgovarajuće UC aplikacije" ili portala Expressway. Aplikacija je pokrenuta na novoj kartici.


Unakrsno pokretanje iz kontrolnog čvorišta nije uspelo za UC aplikacije sa omogućenim jedinstvenim prijavljivanjem (SSO).