Можете да настроите опцията за други хостове във вашата организация да планирате събрание или обучение за вас.

1

Влезте във вашия Webexсайт .

2

Отидете на Предпочитания > Планиране .

3

В полето Разрешение за планиране въведете имейл адресите на хостовете, които искате да разрешите да планирате за вас. Уверете се, че сте разделили няколко адреса със запетая или точка и запетая.


 

Можете да изберете максимум 20 хоста.

4

Щракнете върху Запиши.