Można skonfigurować opcję dla innych hostów w organizacji, aby zaplanować spotkanie lub sesję szkoleniową dla Ciebie.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Przejdź do preferencji > planowanie.

3

W polu Uprawnienie Planowanie wpisz adresy e-mail hostów, które chcesz zezwolić na zaplanowanie. Upewnij się, że oddzielasz wiele adresów przecinkiem lub średnikiem.


 

Można wybrać maksymalnie 20 hostów.

4

Kliknij opcję Zapisz.