1

Отидете в Настройките и след това докоснете Звуци.

2

Включете опцията Vibrate on Ring ( Вибриране на пръстена) за задаване на режима на вибрация за вашите обаждания на Jabber.

3

Включете опцията "Вибрирайте на безшумния", за да заглушите обажданията си в Jabber.