1

Přejděte do části Nastavení a klepněte na tlačítko Zvuky.

2

Zapnutím volby Vibrace a zvonění nastavíte režim vibrací pro hovory Jabber.

3

Chcete-li hovory Jabber ztlumit, zapněte možnost Vibrace a ticho.