Webex предприема проактивни мерки, за да осигури най-високо ниво на сигурност, въз основа на сигурна методология за разработване на продукти и използване на различни рамки за сигурност, така че да можете да се съсредоточите върху нещата, които наистина имат значение.

Ние се ангажираме да поддържаме лидерство в сигурността в облака. Онлайн сътрудничеството трябва да осигурява множество нива на сигурност за задачи, които варират от планиране на срещи до удостоверяване на участниците до споделяне на документи.


 

Разгледайте Център за доверие на Webex за допълнителна информация.

Ресурси на Webex Meetings

Хартия за сигурност на Webex Meetings

Най-добри практики на Webex Meetings за сигурни срещи: Организатори

Най-добри практики на Webex Meetings за сигурни срещи: Control Hub

Най-добри практики на Webex Meetings за сигурни срещи: Администриране на сайта

Серия хартия за сигурност за сътрудничество в облак -Slido в Webex

Ресурси на Webex

Серия хартия за сигурност за сътрудничество в облак - Защита на приложенията на Webex

Техническа книга за сигурност на съобщения на Webex

Webex Tech Ops и сигурност – често задавани въпроси (ЧЗВ)

Най-добри практики за сигурност на Webex

Ресурси за Webex Rooms

Хартия за сигурност на Webex Rooms