Webex предприема проактивни мерки, за да осигури най-високо ниво на сигурност, въз основа на сигурна от методологията за разработка на продукти и използването на различни рамки за сигурност, така че можете да се съсредоточите върху нещата, които наистина са от значение.

Ние сме ангажирани да поддържаме лидерство в сигурността на облака. Онлайн сътрудничеството трябва да осигурява няколко нива на сигурност за задачи, които варират от планиране на събрания до удостоверяване на участници до споделяне на документи.


Проверете в Центъра за сигурност на Webex за допълнителна информация.

Ресурси за срещи на Webex

Документ за сигурност на Webex срещи

Най-добри практики за срещи на Webex: Домакините

Най-добри практики за срещи на Webex: Център за управление

Най-добри практики за срещи на Webex: Администриране на сайт

Серия за защита на облака – Слидо в Webex

Ресурси на Уебекс

Cloud Collaboration Paper Series - Защита на уеб приложения

Уебекс сигурност и поверителност

Webex Технически операции и сигурност - често задавани въпроси (ЧЗВ)

Най-добри практики за защита на Уебекс

Уебекс стаи ресурси

Уебекс стая за сигурност