Webex vidtar proaktiva åtgärder för att tillhandahålla högsta möjliga säkerhetsnivå, baserat på en metod för säker produktutveckling och användning av olika säkerhetsramverk, så att du kan fokusera på de saker som verkligen betyder något.

Vi strävar efter att behålla ledningen inom molnsäkerhet. Onlinesamarbete måste ge flera säkerhetsnivåer för uppgifter som sträcker sig från att schemalägga möten till att autentisera deltagare till att dela dokument.


 

Kolla in Webex Trust Center för ytterligare information.

Webex Meetings resurser

Webex Meetings säkerhetsdokument

Webex Meetings Bästa praxis för säkra möten: Värdar

Webex Meetings Bästa praxis för säkra möten: Control Hub

Webex Meetings Bästa praxis för säkra möten: Webbplatsadministration

Cloud Collaboration Security Paper-serien –Slido i Webex

Webex-resurser

Cloud Collaboration Security Paper-serien - Webex-programsäkerhet

Teknisk dokumentation för Webex Messaging-säkerhet

Webex teknisk drift och säkerhet – Vanliga frågor (FAQ)

Webex bästa metoder för säkerhet

Webex Rooms-resurser

Säkerhetspapper för Webex Rooms