Webex vidtar proaktiva åtgärder för att tillhandahålla den högsta säkerhetsnivån, baserad på ett säkert utvecklingsåtgärder och användning av olika säkerhetsramverk, så att du kan fokusera på saker som verkligen betyder något.

Vi är fast beslutna att bibehålla ledningen inom molnsäkerhet. Onlinesamarbete måste erbjuda flera säkerhetsnivåer för uppgifter som sträcker sig från att schemalägga möten till att autentisera mötesdeltagare och dela dokument.


Gå till Webex Trust Center för mer information.

Webex Meetings resurser

Webex Meetings säkerhetsdokument

Webex Meetings bästa praxis för säkra möten: Värdar

Webex Meetings bästa praxis för säkra möten: Control Hub

Webex Meetings bästa praxis för säkra möten: Webbplatsadministration

Cloud Collaboration Security Paper-serien – Slido i Webex

Webex-resurser

Paper-serie om Cloud Collaboration-säkerhet – Webex-programsäkerhet

Webex säkerhet och sekretess

Webex Tech Ops och säkerhet – Vanliga frågor

Bästa praxis för Webex-säkerhet

Resurser för Webex-rum

Säkerhetsdokument om Webex Rooms