Влезте в сайта за обучение на Webex на вашата организация и отидете на Хостване на сесия > Обучение по график .

При минимум пълна информация за сесията, като изисквания за регистрация, дата, аудио настройки и участници. Можете също да настроите сесии за пробив, компютърни лаборатории и материал за курсове предварително.


Докато планиране Обучения няма да можете да качите файлове курс материал по-голям от 200MB по размер.

Също така не можете да качвате изпълними типове файлове като материал за обучение на курсове. Тези типове файлове включват:

  • .exe

  • .sh

  • .msi

  • .bat