Zaloguj się do witryny Webex Training swojej organizacji i przejdź do stronyHostuj sesję > Zaplanujszkolenie.

Co najmniej pełne informacje o sesji, takie jak wymagania rejestracyjne, data, ustawienia audio i uczestnicy. Możesz także z wyprzedzeniem skonfigurować sesje breakout, laboratoria komputerowe i materiały szkoleniowe.


Podczas planowania szkoleń nie będzie można przesyłać plików materiałów szkoleniowych o rozmiarze większym niż 200 MB.

Nie można również przekazywać typów plików wykonywalnych jako materiałów szkoleniowych kursu. Te typy plików obejmują:

  • .exe

  • .sh

  • .msi

  • .bat