היכנס לאתר ‎Webex Training של הארגון שלך ועבור אל ארח מפגש > תזמן הדרכה.

כדרישת מינימום יש להשלים את פרטי המפגש – כגון דרישות רישום, תאריך, הגדרות שמע ומשתתפים. ניתן גם להגדיר מראש מפגשי משנה, מעבדות מחשבים וחומר לקורס.


בעת תזמון הדרכות לא תוכל להעלות קבצי חומר קורסים שגודלם עולה על 200MB.

כמו כן, לא ניתן להעלות סוגי קבצי הפעלה כחומר הדרכה בקורס. סוגי קבצים אלה כוללים:

  • .exe

  • .sh

  • .msi

  • .bat