Задръжте курсора на мишката върху съобщението или файла и щракнете върху Старт на нишка.

След като създадете нишката, вие или някой друг в пространството може да добавите отговор на тази нишка, щракнете върху .

Когато някой отговори на нишка, ще видите известие в пространството, за да откроите новите отговори.

Натиснете продължително съобщението и изберете Стартиране на нишка.

Отваря се нов прозорец на нишката.

След като създадете нишката, вие или някой друг в пространството може да добавите отговор на тази нишка, докоснете и задръжте съобщението и изберете Отговор.

Задръжте курсора на мишката върху съобщението или файла и щракнете върху Старт на нишка.

След като създадете нишката, вие или някой друг в пространството може да добавите отговор на тази нишка, щракнете върху .