הקל על מעקב אחר שיחות ספציפיות על ידי פתיחת שרשור הודעה חדש או מענה לאחד שכבר התחיל.

העבר את העכבר מעל ההודעה או הקובץ ולחץ התחל שרשור .

לאחר יצירת השרשור, אתה או כל אחד אחר במרחב יכול להוסיף תשובה לאותו שרשור, לחץ .

כאשר מישהו משיב לשרשור, תראה הודעה במרחב כדי להדגיש את התשובות החדשות.

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה ובחר התחל שרשור .

נפתח חלון שרשור חדש.

לאחר יצירת השרשור, אתה או כל אחד אחר במרחב יכול להוסיף תשובה לאותו שרשור, לגעת והחזק את ההודעה ולבחור השב .


 

אתה יכול להחליק ימינה על הודעה שנבחרה במכשיר ה-iOS שלך, כדי להתחיל או להגיב במהירות לשרשור הודעות.

העבר את העכבר מעל ההודעה או הקובץ ולחץ התחל שרשור .

לאחר יצירת השרשור, אתה או כל אחד אחר במרחב יכול להוסיף תשובה לאותו שרשור, לחץ .