Olakšajte praćenje određenih razgovora pokretanjem nove konverzacije sa porukom ili odgovaranjem na onu koja je već počela.

Pređite pokazivačem preko poruke ili datoteke i kliknite na Pokreni konverzaciju.

Nakon što kreirate konverzaciju, vi ili bilo ko drugi u prostoru možete da dodate odgovor na tu konverzaciju, kliknite na .

Kada neko odgovori na konverzaciju, videćete obaveštenje u prostoru da biste istakli nove odgovore.

Dugo pritisnite poruku i izaberite Pokreni konverzaciju.

Otvara se novi prozor za konverzaciju.

Nakon što kreirate konverzaciju, vi ili bilo ko drugi u prostoru možete da dodate odgovor na tu konverzaciju, dodirnite i zadržite poruku i odaberite odgovor.


 

Možete brzo da prevucite nadesno izabranu poruku na svom iOS devcu da biste brzo pokrenuli ili odgovorili na konverzaciju poruka.

Pređite pokazivačem preko poruke ili datoteke i kliknite na Pokreni konverzaciju.

Nakon što kreirate konverzaciju, vi ili bilo ko drugi u prostoru možete da dodate odgovor na tu konverzaciju, kliknite na .