Мигриране към добавката за планиране на уебекс на Cisco

  1. Инсталирайте Webex планиране на Cisco за Microsoft 365 и локална exchange.

  2. Разположите и конфигурирайте уебобласт Cisco за Microsoft 365.

Деинсталиране на инструменти за продуктивност

  1. За ИТ администратори вижте конфигуриране и премахване на Webex настолно приложение и инструменти за продуктивност на Mac раздел наръководството за ИТ администратор за масово разполагане на работния плот и инструменти за производителност на събрания на Cisco Webexсрещи .

  2. Деинсталиране на Инструменти за продуктивност на Webex за потребители.

Какво да правим по-нататък:


Ако сте клиент на TMS-XE, който използва инструменти за производителност, за да планира и да получи един бутон на бутона (OBTP) за управлявани на място видеоустройства, трябва да преминете към ново OBTP решение. TMS-XE не се поддържа с добавката Webex планиране. За повече информация вижте разширението на пакета за управление на данни за Microsoft Exchange 5.13 .