Migracja do dodatku Cisco Webex Scheduler

  1. Zainstaluj harmonogram cisco Webex dla usługi Microsoft 365 i lokalnej exchange.

  2. Wdrażanie i konfigurowanie harmonogramu cisco webex dla usługi Microsoft 365.

Odinstaluj narzędzia zwiększające wydajność

  1. W przypadku administratorów IT zobacz sekcję Konfigurowanie i usuwanie aplikacji Webex Desktop i narzędzi zwiększających produktywność na komputerach Mac w przewodniku administratora IT dla masowego wdrażania narzędzi komputerowych i narzędzi biurowych Cisco Webex Meetings Desktop and Productivity Tools.

  2. Odinstaluj narzędzia Webex Productivity Tools dla użytkowników.

Co robić dalej:


Jeśli jesteś klientem TMS-XE, który używa narzędzi zwiększających produktywność do planowania i odbierania jednego przycisku do wypychania (OBTP) dla lokalnych zarządzanych urządzeń wideo, musisz przejść do nowego rozwiązania OBTP. Program TMS-XE nie jest obsługiwany z dodatkiem Webex Scheduler. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozszerzenie pakietu Cisco TelePresence Management Suite dla programu Microsoft Exchange 5.13 Release Notes.