Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

В пространството отидете на информация за Space и включете превключването Lock Space.

В пространството докоснете върху името на интервала. Докоснете Настройки , след което включете превключването Заключване на интервала.

В пространството докоснете > и след това включете превключването Lock Space.