Zasílání týmových zpráv v aplikaci Jabber — tento článek popisuje funkce, které platí pouze pro zasílání týmových zprav v aplikaci Jabber.

V prostoru přejděte do části Informace o prostoru a zapněte funkci Uzamčení prostoru.

V prostoru klepněte na název prostoru. Klepněte na tlačítko Nastavení a potí zapněte funkci Uzamčení prostoru.

V prostoru klepněte na možnosti > a pak zapněte funkci Uzamčení prostoru.