Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

W przestrzeni przejdź do informacji o obszarze i włącz przełącznik Zablokuj przestrzeń.

W obszarze kliknij nazwę obszaru. Stuknij Ustawienia, a następnie włącz przełącznik Zablokuj przestrzeń.

W przestrzeni dotknij > , a następnie włącz przełącznik Zablokuj obszar.