1

Потърсете контакт.

2

Докоснете името на контакта и докоснете Добавяне към контакти.

3

Докоснете Присвояване на група падащо и присвояване на контакта на съществуваща група.

4

Докоснете Готово.