1

Căutați un contact.

2

Atingeți numele contactului și atingeți Adăugare la contacte.

3

Atingeți lista derulantă Atribuire la grup și atribuiți contactul unui grup existent.

4

Atingeți Terminat.