1

חפש איש קשר.

2

הקש על שם איש הקשר והקש על הוסף לאנשי קשר.

3

הקש על הקצה לקבוצה הנפתחת והקצה את איש הקשר לקבוצה קיימת.

4

הקישו על ' סיום'.