1

Отидете на Събрания и кликнете върху Присъединяване към събрание над календара на събранието.

2

Направете едно от следните неща:

 • Въведете номера на събранието от поканата за събрание в полето.

  Ако бъдете подканени, въведете паролата за събранието. Можете да намерите паролата за събрание в поканата за събрание.

 • Въведете видео адрес от поканата за събрание или стандартен видео адрес в полето.

  Ето един примерен видео адрес.

  Ако се появи подкана да въведете парола за присъединяване към събранието, въведете буквено-цифровата парола за събрание. Можете да намерите паролата в поканата за събрание.

  Ако администраторът ви е разрешил на организацията ви да въведе номер на събрание плюс префикс, суфикс или и двете вместо видео адрес, за да се присъедините към събрание, можете да въведете този номер на събранието тук вместо видео адрес, както е показано в следните примери:

  • Ако номерът на събранието е 987654321 и вашият администратор е задави *77*, можете да се присъедините към събранието, като *77*987654321.

  • Ако номерът на събранието е 987654321 и администраторът ви е посочил наставка за #, можете да се присъедините към събранието, като 987654321#.

  • Ако номерът на събранието е 987654321 и вашият администратор е посочил, че както префикс на *77* и наставка от # се изисква, можете да се присъедините към *77*987654321#.

  Ако вашият лаптоп или мобилно устройство вече са свързани към видео устройство, това устройство също се присъединява към събранието. Тази функция е достъпна само за уебекс устройства или устройства, регистрирани в облака.