1

Gå til Møter, og klikk Bli med i et møte over møtekalenderen.

2

Gjør ett av følgende:

 • Skriv inn møtenummeret fra møteinvitasjonen i -feltet.

  Hvis du blir bedt om det, skriver du inn møtepassordet. Du finner møtepassordet i møteinvitasjonen.

 • Skriv inn videoadressen fra møteinvitasjonen eller en standard videoadresse i feltet.

  Her er et eksempel på en videoadresse.

  Hvis du blir bedt om å skrive inn et passord for å bli med i møtet, skriver du inn det alfanumeriske møtepassordet. Du finner passordet i møteinvitasjonen.

  Hvis administratoren har gjort det mulig for organisasjonen å skrive inn et møtenummer pluss et prefiks, et suffiks eller begge deler i stedet for videoadressen for å bli med i et møte, kan du skrive inn denne snarveien for møtenummer her i stedet for videoadressen, som vist i følgende eksempler:

  • Hvis møtenummeret er 987654321, og systemansvarlig har angitt et prefiks for *77*, kan du bli med i møtet ved å skrive inn *77*987654321.

  • Hvis møtenummeret er 987654321, og administratoren har angitt et suffiks med #, kan du bli med i møtet ved å skrive inn 987654321#.

  • Hvis møtenummeret er 987654321, og systemansvarlig har angitt at både et prefiks for *77* og et suffiks av # kreves, kan du bli med i møtet ved å skrive inn *77*987654321#.

  Hvis den bærbare datamaskinen eller mobilenheten allerede er koblet til en videoenhet, blir denne enheten også med i møtet. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for skyregistrerte Webex-rom- eller bordenheter.