1

Przejdź do obszaru Spotkania i kliknij pozycję Dołącz do spotkania nad kalendarzem spotkania.

2

Zrób jedno z poniższych:

 • Wprowadź numer spotkania z zaproszenia na spotkanie w polu.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło spotkania. Hasło do spotkania można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie.

 • Wprowadź adres wideo z zaproszenia na spotkanie lub dowolny standardowy adres wideo w polu.

  Oto przykładowy adres wideo.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła w celu dołączenia do spotkania, wprowadź alfanumeryczne hasło spotkania. Hasło można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie.

  Jeśli administrator umożliwił organizacji wprowadzanie numeru spotkania oraz prefiksu, sufiksu lub obu tych elementów zamiast adresu wideo w celu dołączenia do spotkania, możesz wprowadzić skrót do numeru spotkania tutaj zamiast adresu wideo, jak pokazano w poniższych przykładach:

  • Jeśli numer spotkania to 987654321, a administrator określił prefiks *77*, możesz dołączyć do spotkania, wpisując *77*987654321.

  • Jeśli numer spotkania to 987654321, a administrator określił sufiks #, możesz dołączyć do spotkania, wpisując 987654321#.

  • Jeśli numer spotkania to 987654321, a administrator określił, że zarówno prefiks *77* i sufiks # są wymagane, możesz dołączyć do spotkania, wprowadzając *77*987654321#.

  Jeśli komputer przenośny lub urządzenie przenośne jest już podłączone do urządzenia wideo, to urządzenie również dołącza do spotkania. Ta funkcja jest dostępna tylko dla zarejestrowanych w chmurze urządzeń pokojowych lub biurkowych Webex.