1

Przejdź do witryny Spotkania i kliknij pozycję Dołącz do spotkania nad kalendarzem spotkań.

2

Zrób jedno z poniższych:

 • Wprowadź numer spotkania z zaproszenia na spotkanie w tym polu.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło spotkania. Hasło spotkania można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie.

 • Wprowadź adres wideo z zaproszenia na spotkanie lub dowolny standardowy adres wideo w polu.

  Oto przykładowy adres wideo.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła do dołączenia do spotkania, wprowadź hasło spotkania alfanumerycznego. Hasło można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie.

  Jeśli administrator włączył w organizacji numer spotkania oraz prefiks, sufiks lub oba zamiast adresu wideo, aby dołączyć do spotkania, możesz wprowadzić ten skrót z numerem spotkania w tym miejscu, a nie adres wideo, jak pokazano w poniższych przykładach:

  • Jeśli numer spotkania jest 987654321, a administrator określił prefiks *77*, możesz dołączyć do spotkania, wprowadzając *77*987654321.

  • Jeśli numer spotkania jest 987654321, a administrator określił sufiks #, możesz dołączyć do spotkania, wprowadzając 987654321#.

  • Jeśli numer spotkania jest 987654321, a administrator określił, że zarówno prefiks *77* oraz przyrostek # są wymagane, możesz dołączyć do spotkania, wprowadzając *77*987654321#.

  Jeśli twój laptop lub urządzenie przenośne jest już podłączone do urządzenia wideo, to urządzenie również dołącza do spotkania. Ta funkcja jest dostępna tylko dla zarejestrowanych w chmurze urządzeń pomieszczeń lub biurka Webex.