Уеб приложенията не са достъпни на DX70 и DX80.

  1. Когато сте в повикване, плъзнете нагоре на началния екран на устройството си, за да отворите превключвателя на задачите, и докоснете бутона на уеб приложението, за да отворите приложението. Докоснете Споделяне, за да споделите приложението по време на повикване.  2. Уеб приложението е видимо автоматично за всички участници в повикването.