Aplikacje internetowe nie są dostępne w urządzeniach DX70 i DX80.

  1. Kiedy jesteś w trakcie rozmowy, na ekranie głównym urządzenia przesuń palcem w górę, aby otworzyć przełącznik zadań, a następnie stuknij przycisk aplikacji internetowej, aby otworzyć aplikację. Dotknij opcji Udostępnij, aby udostępnić aplikację w trakcie połączenia.  2. Aplikacja internetowa jest automatycznie widoczna dla wszystkich uczestników rozmowy.