Когато използвате многопосочни микрофони Cisco TelePresence:

  • Поставете ги по централната линия на масата.

  • Един микрофон обикновено покрива четирима души.

За повече информация относно настройката на стаята, разгледайте тази стая на Project Workplace.

Продуктът, използван в този пример за настройка на стаята, е MX200 G2, но същите принципи важат за стаи със SX10.