W przypadku używania mikrofonów dookólnych Cisco TelePresence:

  • Umieść je wzdłuż środkowej linii stołu.

  • Jeden mikrofon z reguły wystarcza na cztery osoby.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji pomieszczenia, zapoznaj się z tym pomieszczeniem Project Workplace.

Produktem użytym w tym przykładzie konfiguracji pomieszczenia jest MX200 G2, ale te same zasady mają zastosowanie do pomieszczeń z SX10.