När du använder rundstrålande Cisco TelePresence-mikrofoner:

  • Placera dem längs bordets mittlinje.

  • En mikrofon räcker i allmänhet till fyra personer.

Mer information om rumskonfiguration hittar du i det här Project Workplace-rummet.

Produkten som används i konfigurationen av detta rum är en MX200 G2, men samma princip gäller för rum med SX10.