Присъединяване към среща

Метод

Подробности

Присъединете се от списъка си със събрания

Присъединете се към събранието от зеления бутон Join , който се появява в списъка ви за събрания 5 минути преди планираното начален час на събранието.

Вижте Webex App | Присъединете се към събрание от списъка си със събрания

Присъединяване чрез въвеждане на номера на събранието

Ако знаете номера на събранието, въведете го в приложението, за да се присъедините към събранието.

Вижте Webex App | Присъединете се към среща с номер на събрание или видео адрес

Присъединете се към личната стая на някого

Ако някой ви помоли да се присъедините към техните Лична стая но не си спомняте връзката, все още можете да се присъедините лесно към нея от картата за контакт на това лице.

Webex App | Присъединете се към среща на лична стая

Присъединете се от списъка си с интервали

Присъединете се към събранието от зеления бутон Join , който се появява в горната част на вашия списък с интервали 5 минути преди планираното начален час на събранието.

Вижте Webex App | Присъединете се към събрание от вашия списък с интервали

Присъединяване от видео система

Наберете видео адреса, докоснете бутона Присъединяване или автоматично се присъединете от видео системата си.

Вижте Присъединяване към събрание от видео система