Join a meeting

Način

Detalji

Pridružite se sa liste sastanaka

Pridružite se sastanku sa zelenog dugmeta "Pridruži se" koje se pojavljuje na vašoj listi sastanaka 5 minuta pre zakazanog vreme početka.

Pogledajte Webex pridruživanje | sastanku sa liste sastanaka

Pridružite se unosom broj sastanka

Ako znate broj sastanka, unesite ga u aplikaciju da biste se pridružili sastanku.

Pogledajte Webex pridruživanje | sastanku sastanku sa broj sastanka ili adresom video prenosa

Pridružite se nečijoj ličnoj sobi

Ako vas neko zamoli da se pridružite njihovoj ličnoj sobi, ali se ne sećate veze, i dalje možete lako da joj se pridružite iz kartica kontakta te osobe.

Webex se pridruži | sastanku u ličnoj sobi

Pridružite se sa liste prostora

Pridružite se sastanku sa zelenog dugmeta "Pridruži se" koje se pojavljuje na vrhu liste prostora 5 minuta pre zakazanog vreme početka.

Pogledajte Webex pridruživanje | sastanku sa liste prostora

Pridruživanje sa video sistema

Birajte adresu video prenosa, dodirnite dugme " Pridruži se" ili se automatski pridružite sa svog video sistema.

Pogledajte pridruživanje sastanku iz video sistema

Pridružite se preko dugmeta za radnju

Pridružite se sastanku sa dugmeta za radnju koje se pojavljuje u Webex za uređaje iPhone, iPad ili Android.

Pogledajte Webex se pridružite | sastanku pomoću dugmeta "radnja"