Pridružite se sastanku

Metod

Detalji

Pridruživanje sa liste sastanaka

Pridružite se sastanku sa zelenog dugmeta "Pridruži" koje se pojavljuje na listi sastanaka 5 minuta pre planiranog vremena početka sastanka.

Pogledajte Webex App | Pridružite se sastanku sa liste sastanaka

Pridruživanje unošenjem broja sastanka

Ako znate broj sastanka, unesite ga u aplikaciju da biste se pridružili sastanku.

Pogledajte Webex App | Pridruživanje sastanku sa brojem sastanka ili video adresom

Pridružite se nečijoj ličnoj sobi

Ako te neko pita da mu se pridružiš Lična soba ali se ne sećate linka, i dalje možete lako da mu se pridružite sa kontakt kartice te osobe.

Webex aplikacija Pridružite | se sastanku lične sobe

Pridruživanje sa liste prostora

Pridružite se sastanku sa zelenog dugmeta "Pridruži" koje se pojavljuje na vrhu liste razmaka 5 minuta pre planiranog vremena početka sastanka.

Pogledajte Webex App | Pridružite se sastanku sa liste prostora

Pridružite se sa video sistema

Birajte video adresu, dodirnite dugme Pridruži se ili se automatski pridružite video sistemu.

Pogledajte pridruživanje sastanku iz video sistema