1

От изгледа на клиент в https://admin.webex.comщракнете върху Акаунт под Управление в лявото меню за навигация.

2

Изберете раздела Абонаменти.

3

Кликнете върху иконата кошчето до пробния абонамент, който искате да отмените.

4

Щракнете върху да.