1

W widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze kliknij pozycję Konto w obszarze Zarządzanie w menu nawigacji po lewej stronie.

2

Wybierz kartę Subskrypcje.

3

Kliknij ikonę kosza obok subskrypcji próbnej, którą chcesz anulować.

4

Kliknij przycisk Tak.