Когато сте в обаждане, плъзнете нагоре, за да отворите превключвателя на задачите и докоснете бутона за уеб приложение, за да отворите приложението. Докоснете Споделяне, за да споделите приложението в обаждането.Уеб приложението е видимо автоматично за всички участници.

1

Когато сте в повикване, докоснете бутона за начало.

2

Изберете уеб приложението, което бихте искали да споделите. Уеб приложението е видимо автоматично за всички участници.


Уеб приложенията не са налични на DX70 и DX80.

Когато сте в повикване, докоснете някъде по екрана и изберете уеб приложението, което бихте искали да споделите. Уеб приложението е видимо автоматично за всички участници.