Когато провеждате разговор, плъзнете нагоре, за да отворите превключвателя на задачи, и докоснете бутона за уеб приложение, за да отворите приложението. Докоснете Споделяне, за да споделите приложението в разговора.Уеб приложението се вижда автоматично от всички участници.

1

Когато провеждате разговор, докоснете бутона за начало.

2

Изберете уеб приложението, което искате да споделите. Уеб приложението се вижда автоматично от всички участници.


Уеб приложенията не са налични на DX70 и DX80.

Когато провеждате разговор, докоснете произволно място на екрана и изберете уеб приложението, което искате да споделите. Уеб приложението се вижда автоматично от всички участници.