Gdy jesteś w trakcie połączenia, przesuń w górę, aby otworzyć przełącznik zadań, i dotknij przycisku aplikacja internetowa, aby otworzyć aplikację. Dotknij opcji Udostępnij , aby udostępnić aplikację w połączeniu.Aplikacja internetowa jest widoczna automatycznie dla wszystkich uczestników.

1

W trakcie połączenia stuknij przycisk ekranu głównego.

2

Wybierz aplikację internetową, którą chcesz udostępnić. Aplikacja internetowa jest widoczna automatycznie dla wszystkich uczestników.


Aplikacje internetowe nie są dostępne w DX70 i urządzenie DX80.

W trakcie połączenia stuknij dowolne miejsce na ekranie i wybierz aplikację internetową, którą chcesz udostępnić. Aplikacja internetowa jest widoczna automatycznie dla wszystkich uczestników.