• Możesz edytować i usuwać aplikacje, które już znajdują się na Twojej liście.

  • Wszelkie aplikacje internetowe skonfigurowane w Control Hub lub w edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika są widoczne na liście aplikacji internetowych w obszarze Zewnętrznie zarządzane aplikacje internetowe, ale nie można ich edytować ani usuwać z urządzenia.

  • Dodawanie aplikacji internetowych nie jest możliwe na urządzeniach DX70 i DX80.

  • Aplikacje internetowe nie są obsługiwane na urządzeniach w trybie towarzyszącym.

Aby dodać aplikację internetową z menu ustawień:

1

Dotknij ikony Lub przesuń palcem od prawej strony ekranu urządzenia, aby otworzyć panel sterowania. Następnie kliknij Ustawienia urządzenia .

2

Przewiń i wybierz Zarządzaj aplikacjami internetowymi .

3

Kliknij Dodaj Web App , a na następnym ekranie wpisz nazwę i adres URL. Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja pojawiała się w elementach sterujących połączeniami oraz na ekranie głównym, włącz to ustawienie.


4

Aby zakończyć, dotknij znacznika wyboru w prawym rogu.

Udostępnij aplikację internetową, gdy prowadzisz rozmowę

Kiedy jesteś w trakcie rozmowy, na ekranie głównym urządzenia przesuń palcem w górę, aby otworzyć przełącznik zadań, a następnie stuknij przycisk aplikacji internetowej, aby otworzyć aplikację. Dotknij opcji Udostępnij, aby udostępnić aplikację w trakcie połączenia.

Aplikacja internetowa jest automatycznie widoczna dla wszystkich uczestników rozmowy.