Podczas rozmowy przesuń palcem w górę, aby otworzyć przełącznik zadań, i dotknij przycisku aplikacji internetowej, aby otworzyć aplikację. Dotknij opcji Udostępnij, aby udostępnić aplikację w rozmowie.Aplikacja internetowa jest automatycznie widoczna dla wszystkich uczestników.

1

Gdy prowadzisz rozmowę, stuknij przycisk ekranu głównego.

2

Wybierz aplikację internetową, którą chcesz udostępnić. Aplikacja internetowa jest automatycznie widoczna dla wszystkich uczestników.


Aplikacje internetowe nie są dostępne w DX70 i DX80.

W trakcie rozmowy dotknij dowolnego miejsca na ekranie i wybierz aplikację internetową, którą chcesz udostępnić. Aplikacja internetowa jest automatycznie widoczna dla wszystkich uczestników.