כאשר אתה בשיחה, להעביר כדי לפתוח את switcher משימה ולהקיש על לחצן יישום האינטרנט כדי לפתוח את היישום. הקש על שתף כדי לשתף את היישום בשיחה.יישום האינטרנט נראה באופן אוטומטי לכל המשתתפים.

1

כאשר אתה בשיחה, הקש על לחצן דף הבית.

2

בחר ביישום האינטרנט שברצונך לשתף. יישום האינטרנט נראה באופן אוטומטי לכל המשתתפים.


אפליקציות לאינטרנט אינן זמינות בDX70 וDX80.

כאשר אתה מחובר לשיחה, הקש במקום כלשהו על המסך ובחר ביישום האינטרנט שברצונך לשתף. יישום האינטרנט נראה באופן אוטומטי לכל המשתתפים.