• ניתן לערוך ולמחוק יישומים שכבר נמצאים ברשימתך.

  • כל יישומי האינטרנט המוגדרים ברכזת הבקרה או בעורך הארכת ממשק המשתמש נראים ברשימת יישומי האינטרנט תחת יישומי אינטרנט מנוהלים באופן חיצוני, אך לא ניתן לערוך או למחוק אותם מההתקן.

  • הוספת יישומי אינטרנט אינה אפשרית בהתקני DX70 ו-DX80.

  • אפליקציות לאינטרנט אינן נתמכות במכשירים במצב לוויה.

כדי להוסיף יישום אינטרנט מתפריט ' הגדרות ':

1

הקש על ה לחצן או לסחוב מהצד הימני של מסך המכשיר כדי לפתוח את לוח הבקרה. לאחר מכן הקש על הגדרות התקן.

2

גלול אל ובחר ב'ניהול Web Apps ' .

3

הקש על הוסף Web App ובמסך הבא, הזן את השם וכתובת ה-URL. אם אתה מעוניין שהיישום שלך יופיע בפקדי השיחה וכן במסך הבית, הפעל את ההגדרה.


4

הקש על סימון הביקורת בפינה הימנית לסיום.

שתף יישום אינטרנט כאשר אתה בשיחת טלפון

כאשר אתה בשיחה, החלק למעלה במסך הבית של המכשיר שלך כדי לפתוח את מחליף המשימות והקש על כפתור אפליקציית האינטרנט כדי לפתוח את האפליקציה. בֶּרֶז לַחֲלוֹק כדי לשתף את האפליקציה בשיחה.

אפליקציית האינטרנט גלויה אוטומטית לכל המשתתפים בשיחה.