1

Когато провеждате активно телефонно обаждане и получите друго телефонно обаждане, изберете Задържане и Отговор на повикване.

Активното ви телефонно обаждане е задържано и на входящото обаждане се отговаря.
2

Изберете Още , изберете Обединяване , след което изберететелефонния разговор за сливане.

Първоначалното повикване се възобновява и се обединява с входящото повикване. Можете да видите участниците в телефонния разговор, като изберете .

1

Когато провеждате активно телефонно обаждане и получите друго телефонно обаждане, изберете Задържане и Приемане.

Активното ви телефонно обаждане е задържано и на входящото обаждане се отговаря.
2

Изберете Още , изберете Сливане.

Първоначалното повикване се възобновява и се обединява с входящото повикване.