1

Gdy masz aktywne połączenie telefoniczne i odbierasz kolejną rozmowę telefoniczną, wybierz pozycję Wstrzymaj i odbierz połączenie.

Aktywne połączenie telefoniczne zostanie wstrzymane, a połączenie przychodzące zostanie odebrane.
2

Wybierz pozycję Więcej , wybierz pozycjęScal , a następnie wybierz połączenietelefoniczne do scalenia.

Oryginalne wywołanie zostanie wznowione i scalone z wywołaniem przychodzącym. Możesz wyświetlić uczestników rozmowy telefonicznej, wybierając opcję .

1

Gdy masz aktywne połączenie telefoniczne i odbierasz kolejną rozmowę telefoniczną, wybierz pozycję Wstrzymaj & Zaakceptuj.

Aktywne połączenie telefoniczne zostanie wstrzymane, a połączenie przychodzące zostanie odebrane.
2

Wybierz pozycję Więcej , wybierz pozycjęScal.

Oryginalne wywołanie zostanie wznowione i scalone z wywołaniem przychodzącym.