1

Pokud máte aktivní telefonní hovor a obdržíte další telefonní hovor, vyberte Podržet a přijmout hovor.

Váš aktivní telefonní hovor je pozastaven a příchozí hovor je zodpovězen.
2

Vyberte Další , vyberteSloučit a pak zvolte telefonní hovor, který chcete sloučit.

Původní volání je obnoveno a sloučeno s příchozím hovorem. Účastníky telefonního hovoru můžete zobrazit výběrem možnosti .

1

Pokud máte aktivní telefonní hovor a obdržíte další telefonní hovor, vyberte Podržet & Přijmout.

Váš aktivní telefonní hovor je pozastaven a příchozí hovor je zodpovězen.
2

Vyberte Další , vyberteSloučit.

Původní volání je obnoveno a sloučeno s příchozím hovorem.