Webex App поддържа различни видове обаждания, които може да повлияят на известията, които получавате.

Докато сте на активно телефонно обаждане, можете да задържите обаждането, на което сте, и да отговорите на входящото обаждане.

Ако получите телефонно обаждане от някой, който използва Webex App, ще видите това:

Ако получите телефонно обаждане от някой, който не използва Webex App, ще видите това:

Webex App поддържа различни видове обаждания, които може да повлияят на известията, които получавате.

Докато сте на активно телефонно обаждане, можете да задържите обаждането, на което сте, и да отговорите на входящото обаждане.

Можете да се връщате напред-назад между обажданията с помощта на Hold и Resume. Вижте опциите Задържане и възобновяване.

Webex App поддържа различни видове обаждания, които може да повлияят на известията, които получавате.

Докато сте на активно телефонно обаждане, можете да отговорите на друго входящо обаждане. Първоначалното повикване автоматично се поставя на изчакване.

Можете да се връщате напред-назад между обажданията с помощта на опцията Задържане.