Aplikace Webex podporuje různé typy hovorů , které mohou mít vliv na přijatá oznámení.

Během aktivního telefonního hovoru můžete přidržet aktivní hovor a přijmout příchozí hovor.

Pokud obdržíte telefonní hovor od někoho, kdo používá aplikaci Webex, uvidíte toto:

Pokud obdržíte telefonní hovor od někoho, kdo nepoužívá aplikaci Webex, uvidíte toto:

Aplikace Webex podporuje různé typy hovorů , které mohou mít vliv na přijatá oznámení.

Během aktivního telefonního hovoru můžete přidržet aktivní hovor a přijmout příchozí hovor.

Mezi hovory můžete přecházet sem a tam pomocí funkce Přidržet a Pokračovat. Podívejte se na možnosti Přidržet a pokračovat.

Aplikace Webex podporuje různé typy hovorů , které mohou mít vliv na přijatá oznámení.

Během aktivního telefonního hovoru můžete přijmout další příchozí hovor. Původní hovor je automaticky přidržen.

Mezi hovory můžete přecházet mezi hovory pomocí možnosti Přidržet.