Възможно е да има моменти по време на събрания, когато вие или другите хора може да се затрудните да видите всеки детайл на екрана на вашия Cisco Webex Board. В зависимост от светлината в заседателната зала и мястото, където е позиционирана вашата дъска, може да се наложи да регулирате настройката за яркост по подразбиране на дъската, за да направите гледането по-удобно.

1

Докоснете името на системата в горната част на екрана, след което докоснете Settings (Настройки).

2

Докоснете Advanced Settings (Разширени настройки) и използвайте плъзгача, за да регулирате Screen Brightness (Яркост на екрана).