Under ett möte kan det ibland vara svårt att se alla detaljer på Cisco Webex Board-skärmen. Beroende på ljusförhållandena i mötesrummet, och enhetens placering, kan du behöva justera ljusstyrkan så att det blir lättare att se informationen på skärmen.

1

Knacka på namnet på systemet längst upp på skärmen och knacka sedan på Inställningar.

2

Knacka på Avancerade inställningar och använd skjutreglaget för att justera skärmens ljusstyrka.