Ponekad tokom sastanaka, vi ili drugi teško možete da vidite svaki detalj na ekranu Cisco Webex odbora. U zavisnosti od svetla u sali za sastanke i mesta gde je vaša tabla postavljena, možda ćete morati da podesite podrazumevanu postavku osvetljenosti table kako bi gledanje bilo udobnije.

1

Dodirnite naziv sistema na vrhu ekrana, a zatim dodirnite Podešavanja.

2

Dodirnite Napredne postavke i pomoću klizača podesite osvetljenost ekrana.