Използвайте софтуер, който ще прочете екрана ви Jabber на глас: Екранни читатели в Cisco Jabber

Използвайте клавиатурата, за да навигирате вместо мишка: Клавишни комбинации в Cisco Jabber

Задайте предпочитанията си да използват достъпни икони за присъствие: Икони за достъпно състояние в Cisco Jabber

Настройте мобилните си обаждания на Jabber да вибрират, вместо да звънят: Задаване на опциите за вибрирания в Cisco Jabber за iPhone и iPad

Получете доклада за съответствие на достъпността на Cisco за продуктите на Cisco Jabber.