Użyj oprogramowania, które odczyta na głos ekran Jabbera: Czytniki ekranu w Cisco Jabber

Używaj klawiatury do nawigacji zamiast myszy: Skróty klawiaturowe w Cisco Jabber

Ustaw swoje preferencje, aby korzystać z dostępnych ikon obecności: Dostępne ikony stanu w Cisco Jabber

Ustaw połączenia komórkowe Jabber na wibracje zamiast dzwonienia: Ustaw opcje wibracji w Cisco Jabber dla iPhone'a i iPada

Korzystaj z raportu Cisco Accessibility (zgodność z dostępnością) dotyczącą produktów Cisco Jabber.